Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Početna

  • Ne vršite spaljivanje za vrijeme jakog vjetra! Spaljivanje je dozvoljeno do brzine vjetra od 5 m/s (18 km/h).

  • Prije početka spaljivanja, isto prijavite nadležnoj, odnosno najbližoj vatrogasnoj postrojbi. Prijave spaljivanja na području otoka Krka vršite na broj telefona 051/ 221 008.

  • Osigurajte sredstva za gašenje u slučaju nekontroliranog širenja požara (vrtna cijev, kanta sa vodom, aparat za početno gašenje požara).

  • Ne palite velike količine gorivog materijala odjednom, radije postupno dodavajte manje količine na vatru radi bolje kontrole vatre i veličine plamena.

  • Ako je moguće, spaljivanje vršite na čistim površinama na sigurnoj udaljenosti od objekata i okolnog drveća, u protivnom osigurajte prisutnost minimalno još jedne osobe i dodatne količine sredstava za gašenje.

  • Ne ostavljajte vatru i zgarište bez nadzora!

  • Po završenom spaljivanju dobro zalijte ostatke pepela i žara da ne bi došlo do ponovnog paljenje i širenja požara.

U periodu od 01.06. do 31.10. u priobalju i na otocima, zbog pojačane požarne opasnosti, na snazi je zakonska zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru!