Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

2018. godina

Objavljeno: Ponedjeljak, 01 Siječanj 2018 09:38
Napisao/la Admin

Rujan
124) 01.09. Požar Kuće, Šilo
125) 02.09. Prometna nesreća, Omišalj
126) 03.09. Poplava u poslovnom prostoru, Punat
127) 03.09. Osjeti se miris plina, Punat
128) 05.09. Zmija u kampu, Njivice
129) 06.09. Curi plin iz boce, Krk
130) 07.09. Voda prodire u gliser, Punat
131) 07.09. Požar u graži, Malinska
132) 16.09. Otvaranje stana, Polje
133) 24.09. Požar dimnjaka, Krk
134) 28.09. Nepokretna osoba pala i treba pomoć, Žestilac

Kolovoz
98) 03.08. Prometna nesreća, Dunat
99) 04.08. Dimi ormar od struje - Intervencija bez učešća, Baška
100) 05.08. Otvaranje stana, Vantačići
101) 05.08. Prometna nesteća, Dunat - Punat
102) 06.08. Požar automobila, Krk
103) 06.08. Požar deponija smeća, Treskavac
104) 07.08. Potraga za izgubljenom skupinom turista, Treskavac
105) 07.08. Spašavanje psa iz autommobila, Punat
106) 08.08. Otvaranje stana, Malinska
107) 08.08. Požar plastične ograde na gradilištu, Pinezići
108) 08.08. Požar u strojarnici od bazena, Malinska
109) 09.08. Požar otvorenog prostora, Omišalj
110) 12.08. Ispomoć drugim službama, Omišalj
111) 14.08. Zmija u kući, Sabljići
112) 16.08. Prometna nesreća, Rosopasno
113) 17.08. Otvaranje stana, Malinska
114) 19.08. Ispomoć HMP, Baška
115) 20.08. Zmija u kući, Pinezići
116) 21.08. Požar dimnjaka, Njivice
117) 23.08. Nedopušteno loženje vatre, Prniba
118) 24.08. Ispomoć HMP, Stara Baška
119) 25.08. Požar automobila, Krk
120) 26.08. Telefonski kabel na cesti, Punat
121) 27.08. Ispomoć drugim službama, Krk
122) 28.08. Otvaranje stana, Krk
123) 28.08. Požar plovila, Tanka punta

Srpanj
71) 02.07. Požar automobila, Malinska
72) 06.07. Požar otvorenog prostora, Malinska
73) 08.07. Požar kamp kućice, Malinska
74) 09.07. Otvaranje automobila, Krk
75) 10.07. Osjeti se miris plina, Pinezići
76) 10,07. Osjeti se miris plina, Omišalj
77) 12.07. Ptica zapetljana u žicu, Krk
78) 12.07. Požar ulja u kuhunji, Jurandvor
79) 15.07. Zmija u kući, Njivice
80) 15.07. Pranje prometnice nakon prometne nesreće, Porat
81) 15.07. Požar otvorenog prostora, Skrbčići
82) 18.07. Curi voda u stanu, Šilo
83) 21.07. Požar automobila, Omišalj
84) 22.07. Nedopušteno loženje vatre na otvorenom prostoru, gašenje, Krk
85) 22.07. Otvaranje stana, Punat
86) 22.07. Požar Hoverboard-a, Krk
87) 23.07. Požar kontejnera, Krk
88) 24.07. Požar otvorenog prostora, Krk
89) 26.07. Požar otvorenog prostora, Dobrinj
90) 27.07. Požar u hotelskoj sobi, Malinska
91) 28.07. Zmija u stanu, Linardići
92) 28.07. Ispumpavanje goriva iz glisera, Krk
93) 29.07. Potraga za izgubljenom osobom, Baška
94) 30.07. Požar motora na gliseru - Intervencija bez učešća, Krk
95) 30.07. Požar otvorenog prostora - Intervencija bez učešća, Malinska
96) 31.07. Požar otvorenog prostora - Intervencija bez učešća, Malinska
97) 31.07. Potraga za izgubljenom osobom, Punat

Lipanj
50) 01.06. Teče voda iz kuće, Njivice
51) 02.06. Otvaranje stana, Krk
52) 02.06. Ispomoć HMP, Baška
53) 03.06. Prometna nesreća - Intervencija bez učešća, Malinska
54) 05.06. Srna pliva u moru blizu obale - Intervencija bez učešća, Malinska
55) 06.06. Otvaranje stana, Čižići
56) 09.06. Potraga za osobom, Pinezići
57) 10.06. Dimi elektro stup - Intervencija bez učešća, Draga Bašćanska
58) 15.06. Požar otvorenog prostora, Krk
59) 15.06. Propuštanje plina iz plinske boce, Krk
60) 17.06. Požar kuhinje, Baška
61) 20.06. Napukla grana prijeti padom, Krk
62) 20.06. Prometna nesreća, Malinska
63) 21.06. Prometna nesreća, Krk
64) 21.06. Požar otvorenog prostora, Sv. Anton
65) 24.06. Napukla grana prijeti padom, Krk
66) 25.06. Požar otvorenog prostora, Krk
67) 26.02. Razliveno ulje na prometnici, Krk
68) 27.06. Curi gorivo iz soremnika na gliseru, Krk
69) 28.06. Otvaranje stana, Krk
70) 30.06. Požar otvorenog prostora - Intervencija bez učešća, Omišalj

Svibanj
32) 02.05. Ispumpavanje goriva iz glisera, Punat
33) 02.05. Vatra uz cestu - Intervencija bez učešća, raskrižje Valbiska - Glavotok
34) 04.05. Požar kuće, Baška
35) 07.05. Požar kamiona, Omišalj
36) 07.05. Požar drvene građe, Vrbnik
37) 08.05. Požar eletro kablova, Vrbnik
38) 09.05. Prometna nesreća, Njivice
39) 09.05. Zmija pred vratima zgrade, Krk
40) 12.05. Propuštanje plina, Krk
41) 14.05. Poplava u kući, Malinska
42) 14.05. Mačka na stablu, Punat
43) 19.05. Otvaranje stana, Čižići
44) 21.05. Zmija u autu, Krk
45) 24.05. Ovca zapela među stijenama, Krk
46) 24.05. Požar drvene građe, Njivice
47) 25.05. Zmija u dvorištu, Krk
48) 29.05. Zmija u Kući, Malinska
49) 31.05. Zmija na terasi hotela, Krk

Travanj
21) 01.04. Požar kontejnera, Kijac
22) 12.04. Dimi iz glisera na suhom vezu, Punat
23) 13.04. Požar dimnjaka, Krk
24) 18.04. Otvaranje stana, Krk
25) 22.04. Eksplozija bojlera, Krk
26) 22.04. Otvaranje stana, Krk
27) 25.04. Ispomoć HMP pri transportu osobe, Krk
28) 27.04. Požar otvorenog prostora, Čižići
29) 29.04. Požar kontejnera, Rosopasno
30) 29.04. Požar pomoćnog objekta (štala), Baška
31) 30.04. Otvaranje stana, Omišalj

Ožujak
15) 04.03. Otvaranje stana, Krk
16) 07.03. Požar kuće, Baška
17) 11.03. Požar dimnjaka, Krk
18) 14.03. Prometna nesreća, D-102
19) 21.03. Požar dimnjaka, Krk
20) 22.03. Uklanjanje telefonskog stupa sa prometnice, Krk

Veljača
6) 01.02. Požar dimnjaka, Milčetići
7) 05.02. Ostatci žara od neprijavljenog spaljivanja, Njivice
8) 11.02. Požar dimnjaka, Punat
9) 13.02. Iskrenje na stupu od struje, Brzac
10) 14.02. Požar kamp kućice, Jurandvor
11) 17.02. Pušta voda u stanu, Njivice
12) 18.02. Otvaranje stana, Vantačići
13) 24.02. Požar dimnjaka, Omišalj
14) 27.02. Požar dimnjaka, Salatići

Siječanj
1) 03.01. Požar Kuće, Punat
2) 03.01. Uklanjanje telefonskog stupa sa prometnice, Malinska
3) 10.01. Ukljanjanje grane sa strujnih kabela, Krk
4) 27.01. Prometna nesreća, D-102, Škarić
5) 28.01. Prometna nesreća, Krk

Kategorija: