Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Zahtjev za pristup inf.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:

(ime i prezime, tvrtaka, odnosno naziv)
 
(adresa odnosno sjedište)
 
(telefon, e-mail)
  (naziv tijela javne vlasti)
   
  (sjedište tijela javne vlasti)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:

 
 
 
 
 
 
 
 

Način na koji želim pristupiti informaciji:

(zaokružite)

  1. 1.    neposredno pružanje informacije
  2. 2.    uvid u dokumente i pravljenje preslike dokumenta koji sadrže trženu informaciju
  3. 3.    dostavljanje preslike dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  4. 4.    na drugi način
                      (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva )

U _____________, dana __________ 20___. godine.

 

 

 

Obrazac broj 2 Obrazac zahtjeva za pristup informaciji