Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Kontakt

Formiranje JVP Grada Krka usko je vezano uz preustroj vatrogastva u Hrvatskoj i odredbe tadašnjeg novog Zakona kao i formiranjePodručne vatrogasne zajednice otoka Krka kao krovne institucije zaštite od požara na otoku i novog vatrogasnog ustroja koji otok Krk tretira kao nedjeljivu cjelinu neovisno o općinskim granicama. Navedenim zakonom izvršen je preustroj profesionalnih vatrogasnih postrojbi iz MUP-a u JVP općina ili gradova osnivača, te je u tom smislu osnivač JVP-a Grada Krka po sili Zakona postao Grad Krk.

Decentralizacijom vatrogastva nije decentralizirano i financiranje vatrogasnih postrojbi te se sa ostalim jedinicama lokalne samouprave 28.12.2000. g., potpisuje 1. Ugovor o Sufinanciranju vatrogastva na otoku Krku, koji je od tada pa do danas odredio model djelovanja vatrogasne organizacije na otoku Krku, odnosno definirao financiranje i opremanje tada, dosta oskudnih JVP Grada Krka, te 5 DVD –a ustrojenih kao DVD Njivice, Baška, Dobrinj, Vrbnik i Krk.

Temeljem navedenog  Sporazuma Javna vatrogasna postrojba Grada Krka ustrojena je kao središnja, operativna vatrogasna postrojba za cijelo područje otoka Krka, s odgovornošću zaštite od požara na područjima svih jedinica lokalne samouprave.    Na taj način uz Grad Krk koji je do sada po sili zakona skrbio o JVP-u, priključuju se i sve ostale JLS otoka Krka.  Prema navedenom modelu posebno se vodilo računa o sigurnosnoj pokrivenosti otoka, te područjima koji su udaljeni 15 i više min. od središnje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao što su općine Omišalj i Baška u kojima su formirana opremljenija Dobrovoljna vatrogasna društva sa preko 20 operativnih vatrogasaca.

Koliko je ustrojeni model učinkovit pokazuju rezultati koji su iz godine u godinu sve bolji, a temelje se prvenstveno na preventivnom, a po potrebi i kurativnom djelovanju, svrsishodnom transparentnom financiranju, odnosno planskoj nabavci vozila, opreme i sredstava za zaštitu od požara. Na taj način u zadnjih 13 godina uspjeli smo nabaviti nova vozila i time izvršiti zamjenu za većinu dotrajalih starijih vozila iz voznog parka JVP-a Grada Krka ( ostalo još tehničko vozilo ) , a svaki DVD opremiti manjim vozilom, odnosno opremom za sve operativne vatrogasce.

Uspješnost krčkog modela vatrogastva priznalo je između ostalih i resorno ministarstvo, te Županijska vatrogasna zajednica, a neke sredine u Hrvatskoj krenule su kopirati krčki model vatrogastva i za svoja područja.

Recesija i pomanjkanje financijskih sredstava odrazila se je i na krčko vatrogastvo,  stoga je prošle godine, točnije 26.11.2012. godine od svih JLS otoka Krka potpisan novi 2. Sporazum o financiranju vatrogastva na otoku Krku, s ciljem osiguranja  financiranja redovne djelatnosti, djelovanja i daljnjeg razvoja vatrogasnih postrojbi, a samim time i glavne vatrogasne snage  JVP-a Grada Krka,  ne umanjujući dostignuti standarda vatrogastva.