Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Vježbe

Dana 31.01.2014. u vremenu od 16:00 – 20:00 h održan je tečaj :

PRUŽANJA PRVE POMOĆI PRI RADU SA AVD-om (Automatskim vanjskim defibrilatorom).

Zbog nedavno dobivenog novog uređaja od strane DUZS, JVP GRADA KRKA opremila je zapovjedno vozilo sa AVD-om i zapovjedni kadar prošao je osposobljavanje za rad s uređajem kroz organizirani tečaj od strane VZ- PGŽ u Šapjanama.

JVP GRADA KRKA organizirala je dodatno održavanje tečaja za osposobljavanje svih djelatnika  za rad s AVD uređajem, a poradi potrebe službe.

Tečaj su održali gradski „CRVENI KRIŽ“grada Krka na čelu sa gđo. Marijanom Jakominić u suradnji s doc. gđom. Vesnom Čavar kao glavnom instruktoricom, a  navedenu obuku uspješno su prošli svi djelatnici Postrojbe. Tečaj je održan u prostorijama JVP GRADA KRKA.

Zam.zap. Saša Rukavina dipl.ing.

Kategorija: